top of page
PL.png
ENG.png
  • tylko rejestracja

  • nie musisz płacić bezpośrednio

  • jeśli masz kod zniżkowy, należy go podać na samym końcu rejestracji

  • płatność po otrzymaniu faktury

  • wejście z biletem elektronicznym

  • only registration

  • you don't have to pay directly

  • if you have a discount code, it must be entered at the very end of registration

  • payment after receiving an invoice

  • electronic ticket entrance 

bottom of page